Medzi nami je veselo

Prianím všetkých rodičov je, aby ich dieťatko vyrastalo v prostredí, kde sa cíti príjemne a môže primerane rozvíjať svoju osobnosť. To sa mu snažia zabezpečiť aj mimo domáceho prostredia v čase, keď sami musia do práce alebo za inými povinnosťami. Zariadenie, ktoré sa zapáči nielen rodičom ale i deťom hneď na prvý pohľad, sa nachádza v malebnej a tichej štvrti. Sú to jasle bratislava, umiestnené v rodinnom domčeku. Ich prednosťou je malý počet detí, ktorým sa môžu učiteľky venovať individuálne. A verte tomu, že i na tomto mieste sa postupuje podľa výukových plánov ako v štátnych zariadeniach.

Pestrý program

Deti sú sem prijímané už od jedného roku. Takže sa v každej z troch tried môžu stretnúť drobci vo veku jeden až šesť rokov. To vytvára spolu so zaujímavým programom veselé rodinné prostredie. Okrem starostlivosti, ktorú poskytuje zariadenie v tej najlepšej podobe, sa môžete spoľahnúť aj na zaujímavé aktivity. Týkajú sa aj tých najmenších, veď poznávanie sveta hravou formou je najlepší spôsob učenia https://cs.wikipedia.org/wiki/Projektov%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD sa. Veľmi pozitívny je aj vplyv takmer rodinného prostredia, kde veľkú úlohu hrá možnosť pozorovať konanie starších kamarátov.