Staré způsoby

Myšlenka, že je dobré mít svoje bydliště i se svými nezbytnými základními potřebami stále sebou, aby se člověk mohl volně, podle potřeby pohybovat krajinou, která mu dávala příležitosti k obživě, je prastará. Musela vzniknout hned v době, kdy si naši první prapředkové začali budovat první složitější přístřešky k přenocování, či přečkání nepřízně počasí. Stavba přístřešků, byť primitivních, zabírala čas a vyžadovala i námahu, takže nebylo rozumné, při putování za potravou, stavět každý den nové. Začaly se dělat přístřešky přenosné a snadno znovu sestavitelné.

Nové názvy

Tento styl dodnes přetrvává u mnoha kočovných národů, ať jsou to mongolské jurty, obydlí pastevců sobů na dalekém severu, týpí amerických indiánů, nebo stany pouštních beduínů severní Afriky a Blízkého východu. Ale dostal i svoji moderní, naprosto kulturně a civilizačně dokonalou podobu i v konzumní západní společnosti, která se jmenuje mobilní domy .