Výhody vikýřů

Při zajišťování osvětlení půdních a podkrovních prostorů obecně je několik možných způsobů řešení. Klasický postup vycházel ze zaužívané praxe. Tak, jako se v přízemích a jednotlivých patrech světlo zajišťovalo otvory ve svislých stěnách – již lze říct, že to byla okna, ať už byly otvory nekryty, nebo byly osazeny průsvitnými blánami, či u bohatších lidí později skleněnými plochami.

Dobře, nebo špatně?

Tento přístup se zprvu používal i pod šikmými plochami střech. Uměle se vytvořila svislá část, vystupující z krytiny a v té se udělal otvor, zprvu opět většinou nekrytý. Případně se využilo svislé zdi ve štítu a světlo vnikalo do podkroví jen ze strany štítu. Výhodou těchto řešení byla docela dobrá možnost ochrany proti zatékání do podkroví. Střešní okna ještě čekala na svůj rozmach.